Habitatges

Avinguda Paral·lel

Reforma parcial d’un habitatge unifamiliar situat a l’Avinguda de Paral·lel de Barcelona.
Es realitza un estintolament al menjador aconseguint un espai més gran i connectat a la resta de l’habitatge.
També es fa un sanejament de les parets per recuperar la paret de maó massís original, es recupera el mosaic hidràulic existent de les zones comunes.


Fotografia:  Irene Serrat 


Projecte realitzat conjuntament amb:

 

CÒNIC ESTUDI